Home   Grammatik   Links   Metrik   Realien   Schriftsteller   Inhalt


Plinius, Briefe III, 14

Sklaven

C. PLINIUS ACILIO SUO S.

Rem atrocem nec tantum epistula dignam Larcius Macedo, vir praetorius, a servis suis passus est; superbus alioqui dominus et saevus, et qui servisse patrem suum parum, immo nimium meminisset

Lavabatur in villa Formiana; repente eum servi circumsistunt. Alius fauces invadit,1 alius os verberat, alius pectus et ventrem, atque etiam - foedum dictu - verenda2 contundit; et cum exanimem putarent, abiciunt in fervens pavimentum, ut experirentur, an viveret. Ille, sive quia non sentiebat, sive quia se non sentire simulabat, immobilis et extentus3 fidem peractae4 mortis implevit.5 Tum demum quasi aestu solutus6 effertur; excipiunt7 servi fideliores, concubinae cum ululatu et clamore concurrunt. Ita et vocibus excitatus et recreatus loci frigore sublatis oculis agitatoque corpore vivere se - et iam tutum erat - confitetur. Diffugiunt servi; quorum magna pars comprehensa est, ceteri requiruntur. Ipse paucis diebus aegre focilatus non sine ultionis solacio decessit ita vivus vindicatus, ut occisi solent.

Vides, quot periculis, quot contumeliis, quot ludibriis simus obnoxii; nec est, quod quisquam possit esse securus, quia sit remissus et mitis; non enim iudicio domini, sed scelere perimuntur.

Verum haec hactenus.8 Quid praeterea novi? Quid? Nihil, alioqui subiungerem; nam et charta adhuc superest et dies feriatus patitur plura contexi. Addam, quod opportune de eodem Macedone succurrit. Cum in publico9 Romae lavaretur, notabilis atque etiam, ut exitus docuit, ominosa res accidit. Eques Romanus a servo eius, ut transitum daret, manu leviter admonitus convertit se nec servum, a quo erat tactus, sed ipsum Macedonem tam graviter palma percussit, ut paene concideret. Ita balineum illi quasi per gradus quosdam primum contumeliae locus, deinde exitii fuit.

Vale!

1 fauces invadere: an der Gurgel packen, würgen; 2 verenda, orum: Schamteile, Geschlechtsteile 3 extentus 3: ausgestreckt; 4 peractus 3: eingetreten; 5 fidem implere: den Eindruck erwecken;  6 solvi: sterben; 7 erg.: eum; 8 verum haec hactenus: aber genug davon; 9 erg.: balineo

Übersetzungshilfen

passus est: 3.P.Sg.Ind.Perfekt von pati: er hat erlitten, hat erleiden müssen

        wer?: Larcius Macedo, vir praetorius, superbus et saevus dominus

        wen oder was?: rem atrocem - dignam: epistulā (Abl.copiae bei Adjektiven)

        nec tantum: nicht nur

        von wem?: a servis suis

meminisset: 3.P.Sg.Konj.Plusqupf.von memini: er erinnerte sich (konsek. Relsatz) + AcI: patrem suum...servisse:Inf.Perf.akt.von servire

        wer: qui

        wie?: parum, immo nimium

lavabatur: 3.P.Sg.Imperf.med. von lavare: er nahm ein Bad

        wo? in villa Formiana

circumsistunt: 3.P.Pl.Praes.akt.: von consistere: sie umringen

        wer?: servi

        wen?: eum

invadit: 3.P.Sg.Praes.akt.: von invadere: (fauces): er würgt, packt ihn an der Gurgel

        wer?: alius - alius...alius...alius: der eine...der andere...wieder ein anderer

verberat: 3.P.Sg.Praes.akt.: von verberare + Akk.: er schlägt (ihm)

        wer?: alius

        wen oder was?: os - os verberare: ins Gesicht schlagen

contundit: 3.P.Sg.Praes.akt. von contundere: er quetscht, zerschmettert

        wer?: alius

        wen oder was?: pectus, ventrem, verenda

dictu: Supinum auf u von dicere: zu sagen - foedum (est): Neutrum von foedus 3

putarent: 3.P.Pl.Konj.Imperf.akt. von putare: sie hielten abhg. von cum: ( narratives)

        wen oder was?: (eum) wofür: exanimem

abiciunt: 3.P.Pl.Praes. von abicere: sie werfen

        wen?: eum

        wohin?: in fervens pavimentum

experirentur: 3.P.Pl.Konj.Imperf. von experiri abhg. von ut:  um zu sehen, zu erkennen, zu erfahren

viveret: 3.P.Sg.Konj.Imperf.von vivere abhg. von an bzw. experirentur: (ob) er (noch) lebe (nach experiri: versuchen.: si: ob)

sentiebat: 3.P.Sg.Imperf.akt. von sentire: er merkte, fühlte

        wer?: ille

        sive quia - sive quia: sei es, dass - sei es, dass

simulabat: 3.P.Sg.Imperf.akt. von simulare: er täuschte vor + AcI: se non sentire

implevit: 3.P.Sg.Ind.Perf.akt. von implere: er erweckte

        wer?: er - immobilis et extentus

        wen oder was?: fidem: den Eindruck - wessen?: peractae mortis

effertur: 3.P.Sg.Ind.Praes.pass. von efferre: er wird hinausgetragen

        wer?: solutus: Nom.Sg.m.P.P.P. von solvere: gestorben

        wodurch?: aestu

excipiunt: 3.P.Pl.Ind.Praes.akt. von excipere: sie nehmen auf

        wer?: servi fideliores

        wen?: (eum)

concurrunt: 3.P.Pl.Ind.Praes.akt. von concurrere: sie laufen zusammen

        wer?: concubinae

        cum ululatu et clamore: unter...

confitetur: 3.P.Sg.Ind.Praes. von confiteri: er gibt zu erkennen + AcI: se vivere

        wer?: excitatus et recreatus

                 excitatus: Nom.Sg.m.P.P.P. von excitare (Part.coni.): erweckt - wodurch?: vocibus

                 recreatus: Nom.Sg.m.P.P.P. von recreare (Part.coni.): wieder belebt - wodurch?: frigore - wessen?: loci

sublatis oculis: Abl.abs. sublatis: Abl.Pl.m.P.P.P. von tollere

agitato corpore: Abl.abs. agitato: Abl.Pl.m.P.P.P. von agitare

erat: 3.P.Sg.Imperf. von esse: er, sie, es war

        wer oder was?: tutum: Nom.Sg.n.- es war sicher

diffugiunt: 3.P.Pl.Praes. von diffugere: sie fliehen auseinander

        wer?: servi

comprehensa est: 3.P.Sg.f.Ind.Perf.pass. von comprehendere: er, sie, es wurde ergriffen

        wer?: magna pars - quorum: Rel.Anschluss im Gen.part.

requiruntur: 3.P.Pl.Praes.pass. von requirere: sie werden gesucht

        wer?: ceteri

decessit: 3.P.Perf.akt. von decedere: (vitā) decessit: er, sie, es starb

        wer?: ipse...focilatus

                 focilatus: Nom.Sg.m.P.P.P. von focilare (Part.coni.): wieder belebt

                 paucis diebus: (Abl.temp.)

                 aegre: Adverb

vindicatus: Nom.Sg.m.P.P.P. von vindicare (Part.coni.): gerächt

        wer?: vivus: (Praedikativum)

        ita - ut: so - wie: (Korrelativ

solent: 3.P.Pl.Praes.akt. von solere - (vindicari) solent: sie pflegen (gerächt zu werden), werden gewöhnlich gerächt 

        wer?: occisi: Nom.Pl.m.P.P.P. von occidere: Ermordete

vides: 2.P.Sg.Praes.akt. von videre: du siehst

(obnoxii) simus: 1.P.Pl.Konj.Praes. von esse:  wir sind (ausgesetzt) (Abhg.Fragesatz)

        wem?: quot periculis, quot contumeliis, quot ludibriis            

nec  est, quod: es gibt keinen Grund, dass (konsek.Relsatz)

possit: 3.P.Sg.Konj.Praes. von posse + Inf. abhg. von non, est, quod

        wer?: quisquam: jemand (Indefinit Pron.)

        was?: securus esse

sit: 3.P.Sg.Konj.Praes. von esse

        was ist er?: remissus et mitis

quia: Kausales quod, quia

perimuntur: 3.P.Pl.Praes.pass. von perimere: sie werden getötet

        wer?: domini

        wodurch?: non iudicio (mit Vorbedacht, vorsätzlich), sed scelere

novi: Gen.part. abhg. vom Fragepron. quid

subiungerem: 1.P.Sg.Konj.Imperf.akt. von subiungere: ich würde hinzufügen - was? (aliquid)

superest: 3.P.Sg.Praes. von superesse: er, sie, es ist vorhanden

        wer oder was?: charta

        et - et: sowohl - als - auch

patitur: 3.P.Sg.Praes. von pati: er, sie, es lässt zu + AcI pass.: plura contexi

        wer?: dies feriatus

        was?: contexi: Inf.Praes.pass. von contexere

addam: 1.P.Sg.Futur von addere: ich werde hinzufügen

succurrit: 3.P.Sg.Praes.akt. von succurrere: er, sie, es fällt ein, kommt in den Sinn

        wem?: (mihi)

        was?: quod (Rel.Pron.)

        über wen?: de eodem Macedone

        opportune: Adv.: gerade zur rechten Zeit, bei dieser Gelegenheit

lavaretur: 3.P.Sg.Konj.Imperf.med. von lavare abhg. von cum narrat.: als er ein Bad nahm

        wo?: in publico (balineo): Abl.loci - Romae: Lok.       

accidit: 3.P.Sg.Perf.akt. von accidere: er, sie, es geschah, ereignete sich

        wer oder was?: notabilis atque ominosa res

docuit: 3.P.Sg.Perf.akt. von docere: er, sie, es lehrte, zeigte

        wer oder was?: exitus: sein Ende

daret: 3.P.Sg.Konj.Imperf.akt. von dare abhg. von ut: dass er freigebe

        wen oder was?: transitum: den Durchgang       

admonitus(, ut daret): Nom.Sg.m.P.P.P. von admonere (Part.coni.): aufgefordert

        wer?: eques Romanus

        von wem?: a servo (eius = Macedonis)

        womit?: manu

        wie?: leviter

se convertit: 3.P.Sg.Perf.akt. von convertere: er drehte sich um

        wer?: eques Romanus

percussit: 3.P.Sg.Perf.akt. von percutere: er schlug

        wen?: nec servum, sed ipsum Macedonem

        womit?: palmā

        wie?: tam graviter

tactus erat: 3.P.Sg.Plusqupf.pass. von tangere: er war berührt worden

        von wem?: a quo (zu servum)

concideret: 3.P.Konj.Imperf.akt. von concidere: er stürzte abhg. von ut: Konsekutiv - tam graviter percussit

fuit: 3.P.Sg.Perf. von esse: er, sie, es ist gewesen, war

        wer oder was?: balineum

        was war balineum?: locus - wofür?: contumeliae - exitii Gen.obiect. (primum - deinde: zuerst - hierauf)

        für wen?: illi

        wie?: quasi per gradus

vale!: 2.P.Sg.Imperativ von valere: leb wohl!

 

Übersetzung

C. Plinius grüßt seinen Acilius

Eine grausige und nicht nur eines Briefes würdige Sache erlitt Larcius Macedo, ein Mann von prätorischem Rang, von seinen Sklaven; überhaupt ein hochmütiger und erbarmungsloser Herr und einer, der sich zu wenig, ja im Gegenteil zu sehr erinnerte, dass sein Vater noch als Sklave gedient hatte.

Er badete in seinem Landhaus in Formiae; plötzlich umringen ihn seine Sklaven. Einer packt ihn an der Gurgel, ein anderer schlägt ihm ins Gesicht, wieder ein anderer quetschte ihm die Brust, den Bauch und auch - scheußlich zu sagen - die Schamteile; und als sie ihn für tot hielten, warfen sie ihn auf glühend heißen Estrich, um zu sehen, ob er noch lebe. Jener, sei es dass er nichts fühlte, sei es dass er vortäuschte, nichts zu fühlen, erweckte unbeweglich und ausgestreckt den Eindruck, dass der Tod eingetreten sei. Dann erst wird er, als sei er durch die Hitze gestorben, hinausgetragen; die treueren Sklaven nehmen sich seiner an, seine Konkubinen laufen heulend und schreiend zusammen. So sowohl durch die Stimmen erweckt und durch die Kühle des Ortes belebt, schlägt er die Augen auf, bewegt seinen Körper und gibt - schon gab es auch keine Gefahr mehr - zu erkennen, dass er lebe. Die Sklaven fliehen in alle Richtungen; und ein großer Teil von ihnen wurde ergriffen, die übrigen werden noch gesucht. Er selbst mit Mühe wenige Tage ins Leben zurückgerufen starb mit dem Trost der Rache, zu Lebzeiten so gerächt worden zu sein, wie es sonst gewöhnlich nur Ermordete.

Du siehst, wie vielen Gefahren, wie vielen Misshandlungen, wie viel Spott wir ausgesetzt sind; und es gibt keinen Grund, dass jemand sicher sein kann, weil er nachsichtig und milde ist; Herren werden nicht mit Vorbedacht, sondern durch reines Verbrechen getötet.

Doch genug davon. Was gibt es sonst Neues? Was? Nichts, sonst würde ich es hinzufügen; denn sowohl auf dem Blatt ist noch Platz, als auch der Feiertag lässt zu, dass man mehr hinzufügt. Erzählen will ich noch, was mir vom selben Macedo gerade zur rechten Zeit noch einfällt. Als er in einem öffentlichen Bad in Rom war, geschah eine bemerkenswerte Sache und auch, wie sein Ende zeigte, eine voll übler Vorbedeutung. Ein römischer Ritter, der von dessen Sklaven mit der Hand leicht aufgefordert wurde, Platz zu machen, drehte sich um und schlug nicht den Sklaven, von dem er berührt worden war, sondern Macedo selbst so schwer mit der Hand, dass er fast stürzte. So war das Bad für jenen schrittweise zuerst der Ort für eine Beleidigung und hierauf für den Tod.

Leb wohl!


HOME  Home      LATEIN  Schriftsteller