Home   Grammatik   Links   Metrik   Realien   Schriftsteller   Inhalt


Sallust, Bellum Iugurthinum 1 - 3

Wonach soll der Mensch streben?

1   Falso1 queritur de natura sua genus humanum, quod inbecilla2 atque aevi3 brevis forte4 potius quam virtute, regatur. Nam contra5 reputando6 neque maius aliud neque praestabilius7 invenias magisque naturae industriam hominum quam vim aut tempus deesse. Sed dux atque imperator vitae mortalium animus est. Qui ubi ad gloriam virtutis via grassatur8, abunde9 pollens10 potensque11 et clarus est neque fortuna eget, quippe quae12 probitatem, industriam aliasque artis bonas neque dare neque eripere quoiquam 13 potest. Sin captus pravis cupidinibus ad inertiam et voluptates corporis pessum14 datus est, perniciosa15 lubidine paulisper16 usus, ubi per socordiam17 vires, tempus, ingenium diffluxere18, naturae infirmitas accusatur: suam quisque culpam auctores19 ad negotia20 transferunt21. Quod si hominibus bonarum rerum tanta cura esset, quanto studio aliena ac nihil profutura22 multaque etiam periculosa ac perniciosa petunt, neque regerentur magis quam regerent casus et eo magnitudinis procederent, uti pro23 mortalibus gloria aeterni24 fierent.

2   Nam uti genus hominum compositum ex corpore et anima25 est, ita res cunctae studiaque omnia nostra corporis alia, alia26 animi naturam sequontur. Igitur praeclara facies27, magnae divitiae, ad hoc vis corporis et alia omnia huiusce modi brevi dilabuntur; at ingeni egregia facinora sicuti anima immortalia sunt. Postremo corporis et fortunae bonorum28 ut initium sic finis est, omniaque orta occidunt et aucta senescunt: animus incorruptus29, aeternus, rector humani generis agit atque habet30 cuncta neque ipse habetur. Quo magis pravitas31 eorum admiranda est, qui, dediti corporis gaudiis, per luxum et ignaviam32 aetatem agunt, ceterum33 ingenium, quo neque melius neque amplius aliud in natura mortalium est, incultu34 atque socordia torpescere35 sinunt, cum praesertim36 tam multae variaeque sint artes animi, quibus summa claritudo paratur.

3   Verum ex iis37 magistratus et imperia38, postremo omnis cura39 rerum publicarum minime mihi hac tempestate cupienda videntur, quoniam neque virtuti honor40 datur neque illi, quibus per fraudem iis fuit uti, tuti aut eo magis honesti sunt. Nam vi quidem regere patriam aut parentes41, quamquam et possis et delicta corrigas42, tamen importunum43 est, cum praesertim omnes rerum mutationes44 caedem, fugam aliaque hostilia portendant. Frustra autem niti neque aliud se fatigando nisi odium quaerere extremae dementiae est; nisi forte quem inhonesta et perniciosa libido tenet potentiae paucorum decus atque libertatem suam gratificari.

1 falso (Adv.): zu Unrecht, fälschlich, grundlos; 2 imbecillus 3: schwach; 3 aevum, i: Leben, Lebenszeit; 4 forte: durch Zufall; 5 contra: im Gegenteil, dagegen; 6 reputare: überlegen; 7 praestabilis, e: vorzüglich; 8 grassari: schreiten ( Frequentativum zu gradi ); 9 abunde: mehr als hinreichend, genug, im Übermaß; 10 pollens, entis: mächtig, einfußreich; 11 potens, entis: stark, effizient; 12 quippe qui 3: da er ja ( klass. + Konjunktiv ); 13 quoiquam = cuiquam; 14 pessum dari:  hinabsinken; 15 perniciosus 3: verderblich; 16 paulisper: eine kurze Zeit; 17 socordia, ae: geistige Beschränktheit; 18 diffluere, fluxi: schwinden, sich auflösen ( diffluxere = diffluxerunt ); 19 auctores = cum ipsi culpae suae auctores sint: trotz eigener Verantwortung; 20 negotia, orum: die äußeren Umstände, die Verhältnisse; 21 transferre ad: schieben auf; 22 nihil profutura: Wertloses, Unrentables; 23 pro + Abl.: im Verhältnis, soweit es für...möglich ist; 24 aeternus 3: ewig, unsterblich; 25 anima: Seele; 26 alia, alia: teils, teils;  27 praeclara facies: ein wunderschönes Gesicht; 28 fortunae bonorum: die materiellen Güter; 29 incorruptus: unzerstörbar; 30 habere: beherrschen; 31 pravitas: moralische Verkehrtheit; 32 ignavia: Trägheit, Faulheit; 33 ceterum: dagegen, dabei aber; 34 incultus, us: Vernachlässigung; 35 torpescere, ui: verkümmern lassen; 36 cum praesertim: obwohl doch; 37 ex iis = artes animi; 38 magistratus et imperia: hohe zivile und militärische Ämter; 39 cura rerum publicarum: pol. Tätigkeiten; 40 honor: Belohnung; 41 parentes, tium (von pareo): die Untertanen, unterworfene Staaten; 42 delicta corrigere, rexi, rectum: Missstände beheben; 43 importunus 3: bedenklich; 44 omnes rerum mutationes: politische Revolutionen, Umstürze.

Übersetzungshilfen

1  queritur: 3.P.Sg.Ind.Praes. von queri, questus sum: er, sie, es klagt - Wer oder was?: genus humanum - worüber?: de natura sua
quod: dass
aevi brevis: (Gen. qual.) wörtlich: von kurzer Lebenszeit = kurzlebig
regatur: 3.P.Sg. Konj. Praes. von regere, rexi, rectum: er, sie es werde gelenkt - Coni.obl.
reputando: Abl.Sg.Gerundium von reputare.
invenias: 2.P.Sg.Konj.Praes. zu invenire, veni, ventum - Coni.pot. abhängig davon: 1. Objekt - wen oder was?: maius aliud, praestablius + 2. AcI: industriam, vim, tempus deesse - wem?: naturae
ubi: wenn, wann, sobald
grassatur: 3.P.Sg.Ind.Praes.von grassari, grassatus sum: er, sie, es schreitet - wer oder was?: qui: und dieser - wohin?: ad gloriam - wessen?: virtutis - worauf?: vi
ā
eget: 3.P.Sg.Ind.Praes. von eg
ēre: er, sie, es bedarf, braucht - was man braucht steht im Lateinischen im Ablativ (fortunā) und im Deutschen im Genitiv
quae: Nom.Sg.f. zu fortuna (Glück): das - neque dare neque eripere potest
quoiquam = cuiquam: Dat.Sg. = jemandem (wem geben bzw. nehmen?)
captus: P.P.P. von capere, cepi, captus: gefangen (animus oder homo) - wovon?: pravis cupidinibus
pessum datus est: 3.P.Sg.m.Ind.Perf.pass. von pessum dare, dedi, datus: er (= animus oder homo) ist hinabgesunken - wohin, wozu?: ad inertiam et voluptates - gnom.Perf.
usus: Part.Perf.aktiv zu uti (wörtlich: genossen habend) davon abhg.: perniciosa lubidine: Abl.instr.
diffluxere = diffluxerunt: 3.P.Pl.Ind.Perf.akt. von diffluere, fluxi, fluctum: sie sind entschwunden - wer oder was?: vires, tempus, ingenium - wodurch?: per socordiam
accusatur: 3.P.Sg.Ind.Praes.pass. von accusare: er, sie, es wird angeklagt - wer oder was?: infirmitas - Sallust wechselt das Subjekt (brevitas): im sin Satz: animus oder homo, im Hauptsatz: infirmitas
transferunt: 3.P.Pl.Ind.Praes. von transferre, tuli, latus: sie schieben auf - quisque - auctores: constr.ad sensum (ein jeder im Sinn von alle, daher auctores und transferunt) - auctores = cum ipsi culpae suae auctores sint: trotz eigener Verantwortung - wen oder was?: suam culpam
hominibus: Dat. poss.
esset: 3.P.Sg.Konj.Imperf.: er, sie, es wäre (Irr. Bed. der Gegenw.) - wer oder was?: tanta cura - bonarum rerum: Gen. obiect.: Sorge um das Gute wem?: hominibus = Wenn aber die Menschen ... hätten
petunt: 3.P.Pl.Ind.Praes.akt.von petere, petivi, petitum: sie streben an - wer oder was?: die Menschen - wen oder was?: aliena, nihil profutura, multa, periculosa, perniciosa - womit?: quanto studio: mit welch großem Eifer
regerentur: 3.P.Pl.Konj.Imperf.pass. von regere, rexi, rectum: sie würden beherrscht werden erg.: casibus
regerent: 3.P.Pl.Konj.Imperf.akt. von regere: sie würden beherrschen - wen oder was?: casus
eo magnitudinis: zu solcher Größe - magnitudinis: Gen.part.f) (wörtl.: so weit, bis zu dem Punkt der Größe)
procederent: 3.P.Pl.Konj.Imperf.akt. von procedere, cessi, cessum: sie würden gelangen
fierent: 3.P.Pl.Konj.Imperf. von facere: sie würden - was?: aeterni: Nom.Pl.m.: unsterblich - wodurch?: glori
ā

2  compositum est: 3.P.Sg.n. Perf.pass. von componere, posui, positum: er, sie, es ist zusammengesetzt - wer oder was?: genus - wessen?: hominum - woraus?: ex corpore et anima
sequontur = sequuntur: 3.P.Pl.Praes. von sequi. secutus sum: sie folgen, richten sich nach + Akk. - wer oder was?: res cunctae, studia omnia nostra wonach?: naturam - wessen?: corporis, animi
dilabuntur: 3.P.Pl.Praes. von dilabi, lapsus sum: sie schwinden - wer oder was?: facies, divitiae, vis, alia omnia - brevi
sunt: 3.P.Pl.Praes. von esse: sie sind - wer oder was?: egregia facinora ingenii, animi - was sind sie?: immortalia
corporis et fortunae bonorum: Gen.poss. abhg. von finis 
est: 3.P.Sg.Praes. von esse: er, sie, es ist, gibt - wer oder was?: ut (wie) initium, sic (so) finis - wessen?: corporis, fortunae bonorum
orta: Nom.Pl.n.Part.Perf. von oriri, ortus sum: die entstandenen Dinge = das Entstandene
occidunt: 3.P.Pl.Praes.akt. von occidere, cidi, casum: sie gehen zu Grunde - wer oder was?: omnia orta
aucta: Nom.Pl.n.Part.Perf. von aug
ēre, auxi, auctum: das Gewachsene
senescunt: 3.P.Pl.Praes.akt. von senescere, senui: sie altern - wer oder was?: aucta
agit: 3.P.Sg.Praes. von agere, egi, actum: er bewegt - wer oder was?: animus, rector
habet: 3.P.Sg.Praes. von hab
ēre, bui, bitum: er beherrscht - wer oder was?: animus, rector - wen oder was?: cuncta
habetur: 3.P.Sg.Praes.pass. von hab
ēre, bui, bitum: er wird beherrscht - wer oder was?: ipse
admiranda est: Nom.Sg.f.Gerundiv von admirari: er, sie, es muss bewundert werden - wer oder was?: pravitas - wessen?: eorum
dediti: Nom.Pl.m.P.P.P. von dedere, dedidi, deditum: ergeben - wer oder was?: qui bez.: eorum - wem?: gaudiis
agunt: 3.P.Pl.Praes. von agere, egi, actum: sie verbringen - wer oder was?: qui - wen oder was?: aetatem = vitam - womit, wodurch?: per luxum et (per) ignaviam
quo neque melius neque amplius aliud est: quo: Abl. comp.: (im Vergleich zu dem es nichts anderes Besseres und Großartigeres gibt: mit Superl. zu übersetzen)
torpescere sinunt: Inf.Praes.akt. torpui, - : sie lassen verkümmern - torpescere - wen oder was?: ingenium  - wodurch?: incultu atque socordia
sinunt: 3.P.Pl.Praes. von sinere, sivi, situm: sie lassen
sint: 3.P.Pl.Konj.Praes. von esse abhg. von cum praesertim: sie sind, es gibt - wer oder was?: tam multae variaeque animi
paratur: 3.P.Sg.Praes.von parare: er, sie, es wird verschafft - wer oder was?: summa claritudo - wodurch?: quibus (artes animi)

3   cupienda (esse): Nom.Pl.n.Gerundiv von cupere, ivi, itum: erstrebenswert
videntur: 3.P.P.Praes.pass. von vid
ēre: sie scheinen + NcI: magistratus, imperia, cura - wem?: mihi - wann?: hac tempestate
rerum publicarum: Gen.obiect. abhg.von cura
datur: 3.P.Sg.Praes.pass. von d
āre, dedi, datum: er, sie, es wird gegeben - abhg. von quoniam -  wer oder was?: honor - wem?: virtuti
fuit: 3.P.Sg.Perf. von esse: es war möglich - wem?: quibus - was?: uti - wodurch?: per fraudem
uti: Inf.Praes., usus sum: + Abl.: zu erreichen - was?: iis (cura rerum publicarum)
sunt: 3.P.Pl. von esse: sie sind -  wer oder was?: illi - was?: neque tuti...aut eo magis honesti
regere: Inf.Praes.akt., rexi, rectum (abhg. von importunum est: es ist bedenklich) zu regieren - was?: patriam, parentes - womit?: vi
possis: 2.P.Sg.Konj.Praes. von posse, potui: man könnte, vermöchte - abhg. von quamquam - was?: regere
corrigas: 2.P.Sg.Konj.Praes. von corrigere, rexi, rectum: man könnte abschaffen - abhg. von quamquam - was?: delicta
portendant: 3.P.Pl.Kj.Praes. von portendere, tendi, tentum abhg. von cum praesertim: sie kündigen an - wer oder was?: omnes rerum mutationes - was?: caedem, fugam, alia hostilia
niti: Inf.Praes. nixus sum: sich (zu) bemühen abhg. von extremae dementiae est
se fatigando: Abl.Sg.Gerundium von fatig
āre: durch sich Mühen, trotz seiner Anstrengung
quaerere: Inf.Praes.akt. quaesivi, quaesitum: zu verdienen, erwerben - was?: odium - neque aliud...nisi: nur Litotes
tenet: 3.P.Sg.Praes. von ten
ēre, tenui, tentum: er, sie, es beherrscht -  wer oder was?: inhonesta et perniciosa libido - wen?: quem: jemanden
gratificari: Inf.Praes. abhg. von tenet: aufzuopfern - was?: decus et libertatem suam - wem?: potentiae paucorum

Übersetzung

1.    Zu Unrecht klagt über seine Natur das menschliche Geschlecht, dass sie schwach und kurzlebig, eher durch Zufall als durch eigene Verdienste gelenkt werde. Ja im Gegenteil bei Überlegung könnte man weder etwas Größeres noch Vorzüglicheres finden, und dass der Natur mehr der Fleiß der Menschen fehlt als Kraft oder Zeit. Aber Führung und Herrschaft im Menschenleben hat der Geist. Und wenn dieser auf dem Weg moralischer und geistiger Kraft zum Ruhm schreitet, ist er mehr als hinreichend einflussreich, effizient und angesehen und bedarf des Glückes nicht, das ja Anständigkeit, Fleiß und andere gute Eigenschaften weder jemandem geben noch nehmen kann. Wenn ein Mensch aber gefangen von verkehrten Leidenschaften zu Trägheit und sinnlichem Genuss hinabsinkt und er eine kurze Zeit die verderbliche Lust genießt, wird, sobald durch geistige Beschränktheit Kräfte, Zeit und Talent ungenutzt verschwunden sind, die Schwäche der Natur angeklagt: Ein jeder schiebt seine Schuld trotz eigener Verantwortung auf die Verhältnisse. Wenn also die Menschen so große Sorge um das Gute hätten, wie sie mit Eifer Unpassendes - Artfremdes, Unrentables und vielfach auch Gefährliches und Schädliches anstreben, würden sie weniger von ihrem Geschick beherrscht werden als ihr Geschick beherrschen und zu solcher Größe gelangen, dass sie, soweit es für Sterbliche möglich ist, durch ihren Ruhm unsterblich würden.

 

2.   Denn wie der Mensch aus Leib und Seele zusammengesetzt ist, so richten sich alle Dinge und alle unsere Neigungen teils nach der Natur des Körpers und teils nach der Natur des Geistes. Daher vergehen ein wunderschönes Gesicht, großer Reichtum, dazu Körperkraft und alle anderen derartigen Dinge in kurzer Zeit; aber hervorragende geistige Leistungen sind so wie die Seele unsterblich. Kurz wie es für die körperlichen und materiellen Güter einen Anfang gibt, so gibt es für sie auch ein Ende, denn alles Entstandene geht zu Grunde und alles Gewachsene altert: Der Geist aber unzerstörbar, ewig, der Lenker des Menschengeschlechtes bewegt und beherrscht alles ohne selbst beherrscht zu werden. Um so mehr muss man sich über die moralische Verkehrtheit derer wundern, die den körperlichen Freuden ergeben in Sittenlosigkeit und Faulheit ihr Leben verbringen,  dagegen ihre geistigen Fähigkeiten, das Beste und Großartigste in der menschlichen Natur, durch Vernachlässigung und geistige Trägheit verkümmern lassen, obwohl es doch so viele und verschiedene geistige Beschäftigungen gibt, durch die man sich historisch politische Berühmtheit verschaffen kann.

 

3.    Aber von diesen (verschiedene Betätigungen) scheinen mir hohe zivile und militärische Ämter und schließlich jede politische Tätigkeit in dieser stürmischen Zeit überhaupt nicht erstrebenswert, da ja weder die Tüchtigkeit belohnt wird, noch jene, denen es durch Betrug möglich war, diese (Ämter) zu erreichen, sicher sind oder dadurch besonders geehrt werden. Mit Gewalt allerdings das Vaterland oder unterworfene Staaten zu regieren, obwohl man es vermag und auch Missstände  beheben kann, ist es dennoch bedenklich, vor allem, weil alle politischen Revolutionen Mord, Flucht und andere Feindseligkeiten ankündigen. Sich aber vergeblich zu bemühen und trotz aller Anstrengung nur Hass zu erwerben, ist der Gipfel der Dummheit. Es müsste denn jemanden das unanständige und gefährliche Verlangen beherrschen, der Herrschaft einiger weniger seine Würde und Freiheit aufzuopfern.HOME  Home         LATEIN  Schriftsteller